Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników sklepu stacjonarnego ”PAROT” oraz serwisu internetowego parot.pl.

Administratorem danych osobowych jest firma: Blueberry Art Mariusz Żerebecki z siedzibą pod adresem: ul. Wolności 1D, 55-220 Jelcz-Laskowice, zwany dalej: „Administratorem Danych”.

Dane osobowe zbierane przez parot.pl za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1. Pojęcia

  • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
  • Serwis - strona internetowa prowadzona przez Administratora Danych, dostępna pod adresem internetowym: parot.pl
  • Sklep – sklep stacjonarny PAROT, prowadzony przez Administratora Danych pod adresem ul. Bożka 40a, 55-220 Jelcz-Laskowice.
  • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu lub Sklepu.
  • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w Serwisie i Sklepie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do dokonania zakupów w Serwisie.

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych (podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)).

  • Zakładając konto, użytkownik powinien wskazać: adres email i hasło, a po zatwierdzeniu rejestracji także: adres do wysyłki oraz adresy bilingowe. Dane będą wykorzystywane w celu weryfikacji użytkownika oraz ułatwienia procesu składania zamówień.
  • Składając zamówienie w Serwisie, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie: formy płatności, formy dostawy, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu do wysyłki, adresu do faktury, numeru NIP oraz nazwy firmy. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia zgodnie z Regulaminem sklepu.
  • Zakładając konto stałego klienta w Sklepie, użytkownik jest proszony o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, które zapisywane są do bazy stałych klientów. Na podstawie przekazanych danych formułowane jest również zaproszenie do newslettera, którego akceptacja jest dobrowolna.
  • Przystępując do subskrypcji newslettera, użytkownik jest zobowiązany wskazać adres email, na który Administrator danych będzie kierował wiadomości typu newsletter.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

  • Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez Administratora Danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera.
  • Wykorzystanie narzędzi Facebooka:

5. Pliki cookies.

  • Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.
  • Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:
  • WŁASNE:  
    • Sesyjne – soteshop - wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Brak możliwości zapisania cookies znacząco ogranicza działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich jak np. zapamiętanie zawartości koszyka w trakcie trwania sesji lub możliwość zalogowania się do swojego profilu na czas trwania sesji. Plik jest usuwany po zakończeniu wizyty i zamknięciu sesji.
  • PODMIOTÓW TRZECICH:
    • Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej, ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę serwisu – są to pliki wydawcy Google Inc.

       

      Nazwa

      Wydawca/Opis

      Cel

      __utma

      Google
      Koduje częstotliwość odwiedzin witryny, czas pierwszej wizyty w witrynie, czas ostatniej wizyty w witrynie.

      Prowadzenie statystyki serwisu

      __utmb

      Google
      Współpracujące pliki cookies zachowujące informację o długości czasu spędzonego w serwisie.

      Prowadzenie statystyki serwisu

      __utmc

      __utmz

      Google
      Sprawdza źródło ( bezpośrednio, pośrednie, słowa kluczowe) z którego użytkownik trafił do serwisu. Wskazuje informacje o przeglądarce wykorzystywanej przez użytkownika.

      Prowadzenie statystyki serwisu

  • Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie serwisu.
  • Każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
  • Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:
    • Mozilla Firefox: //support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
    • Internet Explorer: //support.microsoft.com/kb/278835/pl
    • Google Chrome: //support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
    • Safari: //safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
    • Opera: //help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
  • UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

6. Udostępnianie danych osobowych.

  • Dane osobowe wskazane w zamówieniu jako adres dostawy mogą zostać udostępnione firmie realizującej przesyłki kurierskie lub Poczcie Polskiej w zależności od tego, jaką formę dostawy wskazał klient.
  • Za zgodą użytkownika Administrator Danych może udostępnić adres email firmie Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu umożliwienia wystawienia opinii dotyczącej realizacji złożonego zamówienia.
  • Ponadto parot.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenia Administratora danych osobowych. Należą do nich m.in. dostawcy realizujący: usługi płatności, usługi księgowe, usługi hostingu, systemy do marketingu, systemy ocen sprzedaży, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu.

7. Kontakt

  • Administrator Danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych ze złożonymi w Serwisie zamówieniami oraz usługą konta klienta i newslettera.

8. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO każdemu Użytkownikowi przysługuje:

  • prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna - art. 7 ust. 3 RODO),
  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (podstawa prawna - art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (podstawa prawna - art. 16 RODO),
  • prawo do bycia zapomnianym (podstawa prawna - art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna - art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna - art. 20 RODO),
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna - art. 21 RODO).

    Parot.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług parot.pl.

    W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem za pomocą listu tradycyjnego wysłanego na adres: Parot ul. Bożka 40a, 55-220 Jelcz-Laskowice. Pocztą elektroniczną na adres: biuro@parot.pl bądź faxem na nr: +48 793 423 425.

9. Zabezpieczenie danych.

  • Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora Danych zostały zabezpieczone z wykorzystaniem rozwiązań kryptograficznych.
  • Administrator Danych zabezpiecza dane osobowe, stosując wysoki poziom zabezpieczeń adekwatny do pojawiających się zagrożeń.
  • Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora Danych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione.

10. Odpowiedzialność  

  • Administrator Danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

11. Zmiany w polityce prywatności

  • Zmiana treści niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Polityki Prywatności, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian, posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
  •  Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.